OSP ORW Głogów
ZOSP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO
W GŁOGOWIEZarząd


Prezes
dh Krzysztof Zakrzewski
I V-CE Prezes (Naczelnik)
dh Janusz Pawłowski
Skarbnik
dh Krzysztof Krupa


Sekretarz
dh Grzegorz Michalski
Gospodarz
dh Jarosław Grzejek

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący
dh Piotr Iwach
Sekretarz
dh. Olesława Deląg
Członek
dh Tomasz Mowczan
Oś czasu, zarząd OSP-ORW Głogów
(dane od czasów KRS)

Prezes
I V-CE Prezes (Naczelnik)
Z-CA Naczenika
II V-CE Prezes
Skarbnik
Sekretarz
Gospodarz